Vad betyder alla akustiska förkortningar?

2 min. readlast update: 11.15.2021

Det kan vara rörigt vad alla akustiska förkortningar och begrepp betyder, därför förklarar vi detta nedan så utförligt vi kan.

L'n,w

L'n,w = Ett sammanfattande värde på stegljudsisoleringen som fungerar väl för betongbjälklag.

L'n,w + C150-2500 

L'n,w + C150-2500 = Ett kompletterande sammanfattningsvärde som för lätta bjälklag bättre stämmer överens med upplevd störning. (Både L'n,w och L'n,w + CI,50-2500 skall uppfylla ställda krav.)

Δ L'w 

Δ L'w = Den förbättring av L'n,w som uppnås på ett referensbjälklag av 15 cm betong. Ett kriterium för att jämföra olika golvbeläggningar.

Måtten L'n,w och L'n,w + C150-2500 är egentligen mått på stegljudsnivån i rum med 10 m2 absorptionsyta, vilket vid normal möblering betyder rum på cirka 12 m2. Därför har den nya ljudklassningsstandarden för bostäder kompletterats med en begränsningsregel så att kravet blir oberoende av rumsstorlek.

R'w

R'w = Ett sammanfattande värde på luftljudsisoleringen som är väletablerat, men som kan underskatta störningar vid låga frekvenser som orsakas av dagens ljudanläggningar och hemmabiosystem. Fungerar väl som mått på luftljudsisolering i offentlig miljö.

R'w + C50-3150 

R'w + C50-3150 = Ett kompletterande sammanfattningsvärde som bättre stämmer överens med upplevd störning mellan bostadslägenheter. R'w är alltid lägre än R'w + C50-3150 varför krav mellan bostäder endast avser R'w + C50-3150.

Måtten R'w och R'w + C50-3150 är egentligen mått på ljudtransmission per m2 skiljeyta, varför detta mått i den nya ljudklassnings-standarden för bostäder har kompletterats med en begränsningsregel för att kraven istället skall motsvara ljudnivå-skillnaden mellan rummen.

Was this article helpful?