Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Vad Àr ljudklasser?

Det finns tvĂ„ svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om vĂ„rdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostĂ€der. 

SS 25268 för lokaler innehĂ„ller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A Ă€r bĂ€st och D Ă€r sĂ€mst. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR, som behöver uppnĂ„s vid uppförande av nya byggnader. För lokaler innehĂ„ller BBR inte nĂ„gra vĂ€rden utan hĂ€nvisar i stĂ€llet till standardens ljudklass C i frĂ„ga om de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav. De lokaler som omfattas Ă€r vĂ„rdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell ryms visserligen inom standardens tillĂ€mpningsomrĂ„de men omfattas inte av bullerkraven i BBR och dĂ€rmed inte heller av reglernas hĂ€nvisning till standarden. 

 SS 25267 för bostĂ€der innehĂ„ller ljudklass A, B och D. NĂ„gon ljudklass C finns inte, utan den nivĂ„n motsvaras av de vĂ€rden som för bostĂ€der anges i de allmĂ€nna rĂ„den i BBR. 

För mer information, besök https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/