Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Kan man använda krossad betongsand eller dylikt i vår SoundSeal-konstruktion?

Kan man använda krossad betongsand eller dylikt i vår SoundSeal-konstruktion för en "torr" lösning istället för avjämning eller betong?

Ja det går bra. Det viktiga i den akustiska beräkningen är vikten som läggs ovan Decibel akustikmattan. Det finns även alternativ att använda tyngre skivmaterial, exempelvis golvgips. 

Har ni mer frågor eller funderingar kring detta är ni välkommen att kontakta oss, klicka här