Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Är era akustikmattor diffusionstäta?

Decibel-mattorna har en unik ovansida som håller tätt för processvattnet i avjämningsmassan under torktiden, samtidigt som den i framtiden inte är diffussionstät och därför till viss del kan andas. Alla våra decibel-mattor klarar av minst 98% RF.

Nedan följer lite exempel för olika golvbeläggningar:

Ifall Decibel 2 läggs kombinerat med flytande parkett så används alltid en diffusionstät plastfolie. Det finns enkla parkettunderlag, exempelvis foam, som också fungerar som fuktskydd men dessa klarar max 90 % RF i bästa fall (En del 85%), men givetvis så ger dessa inte samma akustikförbättring.

Ifall en parkett skall limmas mot underlaget så använder man idag mest elastiska limmer, så som MS Polymer eller liknande. Dessa appliceras som ett fuktskyddande lager, men det är viktigt att tänka på att RF-gränsen är 85%. Vi säljer även denna typ av lim. Vi förespråkar inget mer än 85% RF då problem brukar uppstå ifall man överskrider 85%. Dock så finns det liknande produkter på marknaden där man först lägger en primer och sedan limmet där man kan uppnå i vissa fall 90% RF.

Ifall det ska läggas klinker så kan den kombineras med vår Decibel Compact, då blir konstruktionen "öppen" fast med en viss tröghet. Dock ligger stegljudsförbättringen lägre och når ca 10 dB.

Ifall det ska läggas textilt golv så rekommenderas syntetiskt garn och dessa golv kan kombineras med Decibel 1 eller Decibel 2 beroende på kvaliteten på textilen.

Kontakta Aprobo för mer information eller ifall ni har några frågor. 👈

undefined