Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Är era akustikmattor diffusionstäta?

Decibel-mattorna har en unik ovansida som håller tätt för processvattnet i avjämningsmassan under torktiden, samtidigt som den i framtiden inte är diffussionstät och därför till viss del kan andas. 

undefined